תצוגת מסך האיפון מוקרנת על המסך המקורי של הרכב באופן אלחוטי

משמש גם כדי להקרין Waze