This video shows how to set up the strobe-like warn blinkers on BMW E46 via interface and NCS Expert Tool.

Contents:
– Profile setup for NCS Expert editing
– Downloading single-module settings
– Changing settings of the ALSZ module
– Uploading the settings to your module
– Sample of strobe warn blinkers at day
– Normal blinkers flashes the same as before – no changes there ;)

______________________________
POLISH TRANSLATION:

Film przedstawia jak ustawić ‘stroboskopowe’ światła ostrzegawcze (światła awaryjne) – kierunkowskazy w BMW E46, za pomocą narzędzia NCS Expert przez interfejs diagnostyczny.

Zawartość:
– Ustawienia profilu NCS Expert do kodowania modułów
– Pobieranie ustawień pojedynczego modułu
– Zmiana ustawień modułu ALSZ
– Wgranie ustawień do modułu ALSZ
– Przykład stroboskopowych kierunkowskazów ostrzegawczych (światła awaryjne) w ciągu dnia
– Kierunkowskaz miga normalnie